Kontakt

Fakturačné údaje:

3PO SLOVAKIA, s.r.o.
Turčiansky Ďur 49
038 43 Turčiansky Ďur

IČO: 470 33 291
IČ DPH: SK 202 371 6706
Bank.spojenie: SK07 0200 0000 0031 1963 5154